नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय लेखनाथ, कास्की
लेखनाथ, कास्की

Suchanako hak sambandhai yan 2064 ko dafa 5 (3)Suchanako hak sambandhai yan 2064 ko dafa 5 (3) http://lekhnath.dolrm.gov.np/uploadphotos/128/हक को दफा ५(३) २०७६ असार.pdf


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)