नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय लेखनाथ, कास्की
लेखनाथ, कास्की

उदेश्य

 

यस कार्यालयका उद्देश्यहरु निम्न बमोजिम छन् ।

१‍. सेवा ग्राहीहरुको चाहना अनुसारका सेवाहरु सर्वसुलभ एव‌ं छिटो छरितो तवरबाट प्रवाह गर्ने ।

२‍.जनताका जग्गा धनी स्रेस्ता तथा अभिलेखहरु सुरक्षित एवं व्यवस्थित हिसाबले राख्ने ।

३.राजस्व संकलन गर्ने र राजस्व संकलनमा राज्यलाइ सहयोग पुराउने ।

४. जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाइ अाबद्ध गराउने ।

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)